• ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
 • ให้การบริบาลทางการแพทย์
 • ดูแล ป้อนอาหาร จัดหาอาหารตามโภชนาการที่ต้องการ
 • Feed อาหาร และยาโดยพยาบาลวิชาชีพ
 • อาบน้ำ เช็ดตัว ดูแลความสะอาดเราประสานคุณภาพ และการดูแลด้วยใจเพื่อฟื้นฟู
ร่างกายและสร้างรอยยิ้มแก่คนที่คุณรัก

  • ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น หรือผู้ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
  • ให้การบริบาลทางการแพทย์
  • ดูแล ป้อนอาหาร จัดหาอาหารตามโภชนาการที่ต้องการ
  • Feed อาหาร และยาโดยพยาบาลวิชาชีพ
  • อาบน้ำ เช็ดตัว ดูแลความสะอาดส่วนบุคคล
  • ดูดเสมหะ (ในรายที่ต้องดูดเสมหะ)
  • วัดสัญญาณชีพ ทุก 4 ชม.
  • ทำกายภาพบำบัด
  • ทำกายภาพบำบัด
  • ฝึกพูด ฟื้นฟูศักยภาพ
  • บริการทำแผล
  • พลิกตะแคง ดูแลป้องกันแผลกดทับ
  • กิจกรรมเสริมทักษะ ยามว่าง
  • บริการส่งโรงพยาบาล ในกรณีฉุกเฉิน
  • ประสานงานรถรับส่ง