ทุกปัญหาผู้สูงวัย วางใจให้เราดูแล Tel : 094-8792356 , 02-7369652 Line : lp101nursinghome ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

บริการ

 

 
ศูนย์ลาดพร้าว101เนอสซิ่งโฮม
ให้การบริบาลทางการแพทย์เพื่อตอบทุกความต้องการของผู้สูงอายุ


  • ดูแลแรกรับเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ อาการ และประเมินการดูแลอย่างแท้จริง
  • ดูแลด้านอาหารเพื่อโภชนาการที่ครบถ้วน
  • ดูแลด้านสุขอนามัย อาบน้ำ เช็ดตัว
  • ดูดเสมหะ ทำแผล ดูแลยาตามแพทย์สั่ง
  • ป้องกันภาวะเสี่ยงจากการเกิดแผลกดทับ หรือภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้น

กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูศักยภาพของผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ฝึกเดิน ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูศักยภาพสมองและกล้ามเนื้อ กิจกรรมสันทนาการมอบความสุข กิจกรรมเข้าสังคม เพิ่มพูนมิตรภาพ